آلبوم من ◂ حافظ قرآن مرحوم روح الله قادری
در حال تعلیم قرآن کریم به فرزند مرحومم، آقا روح الله قادری