آلبوم من ◂ فرزندم، طلبه بسیجی مرحوم روح الله قادری
روح الله عاشق شهادت ( عکس یادگادی در بازدید از مناطق عملیاتی غزب کشور)