آلبوم من ◂ فرزندم، حافظ قرآن مرحوم روح الله قادری
در کنار سید محمد حسین طباطبایی (علم الهدی)، 1377