آلبوم من ◂ فرزندم، طلبه بسیجی مرحوم روح الله قادری
مدرسه علمیه شهید صدوقی - قم(1377)